Politika kvalitete

Politika upravljanja kvalitetom, okolišem, zaštitom zdravlja i sigurnosti

Politika upravljanja kvalitetom, okolišem, zaštitom zdravlja i sigurnosti je sastavni dio poslovne politike Cesta Rijeka proizašle iz njene misije i vizije s ciljem učinkovitog poslovanja, te učinkovitog obavljanja poslovnih aktivnosti

održavanja i građenja cesta

Ceste - Rijeka su svjesne da ovise o svojim kupcima - investitorima, pa je zadovoljstvo investitora prvenstvena obveza svih zaposlenih.

Stoga Ceste - Rijeka trajno nastoji da investitor bude zadovoljan.

Iz toga proizlazi maksimalno uvažavanje primjedbi / reklamacija kupaca.

Za ustrojavanje integriranog sustava upravljanja odgovorno je Poslovodstvo Cesta Rijeka, dok je svaki zaposleni odgovoran za učinkovitost svog rada.

Stoga će Ceste - Rijeka jačati osjećaj pripadnosti tvrtki, uspostavljanjem sustava vrijednosti ljudskih resursa putem kriterija sposobnosti i znanja čime će se težiti ostvarivanju poslovnih rezultata na zadovoljstvo djelatnika.

U cilju neprestanog poboljšanja učinkovitosti, okosnicu predstavljaju ostvarivi godišnji planovi i ciljevi te odgovarajući mjerni pokazatelji uspostavljeni putem sustava nadzora i mjerenja.

Ceste - Rijeka se obavezuju na primjenu novih tehnologija i poslovnih metodologija, te na primjenu zakona i propisa.
Sustavno poduzimamo i nadziremo primjenu mjera zaštite zdravlja i sigurnosti zaposlenika i drugih osoba u nadležnosti Ceste - Rijeka.

S otpadom postupamo na zakonski utemeljen i tehnološki prihvatljiv način, težeći smanjenju količine otpada i njegovoj korisnoj uporabi.

Stoga politika upravljanja kvalitetom, okolišem, zaštitom zdravlja i sigurnosti mora biti zaštitni znak poslovnosti Cesta - Rijeka.

Predsjednik uprave