O nama...

Društvo CESTE-RIJEKA d.o.o. je specijalizirano i opremljeno za radove održavanja i građenja cesta.
Uprava društva se nalazi na adresi Industrijska zona, Kukuljanovo 377, 51227 Kukuljanovo.
Društvo je u većinskom privatnom vlasništvu.

Ceste Rijeka - Kukuljanovo

CESTE-RIJEKA d.o.o. je po svojoj organizacijskoj strukturi podijeljeno na tri sektora:

 • Sektor za građenje i održavanje cesta,
 • Sektor za financije računovodstvo i komercijalne poslove,
 • Sektor za pravne, kadrovske i opće poslove.

Na čelu društva nalazi se Uprava.

Stručno - operativna djelatnost društva vrši se kroz Sektor za građenje i održavanje cesta. Sektor je organizacijski podijeljen u četiri odjela:

 • Odjel za ceste,
 • Odjel vozno-strojni park,
 • Odjel tehničkih poslova,
 • Odjel zaštita cesta.

Izravna operativna aktivnost društva vrši se kroz Odjel za ceste i Odjel zaštita cesta.

Strukturu Odjela za ceste čine četiri radne jedinice:

 • RJ Rijeka,
 • RJ Delnice,
 • RJ Crikvenica,
 • RJ Građenje,

Svaka od nadcestarija u svom sastavu ima dvije do tri cestarije kao najniže operativno-organizacijske jedinice.

Odjel zaštita cesta sačinjavaju:

 • Ophodnja,
 • Dežurstvo,
 • Katastar i kontrola suglasnosti,
 • Služba prometne signalizacije.

Ovakvim ustrojem društva pokrivena je cjelokupna mreža državnih, županijskih i lokalnih cesta na području Primorsko-goranske županije, pa je isto u mogućnosti:

 • osigurati neometan i siguran promet na javnim cestama,
 • obavještavati javnost o stanju na javnim cestama i načinu odvijanja prometa,
 • poduzimati mjere za očuvanje i zaštitu okoliša;

Organizirano na ovaj način, društvo je sposobno izvršiti sve svoje ugovorne obveze vezane za građenje i održavanje cesta i održavanje prometa u zimskom periodu - zimsku službu.

Organizacija

Organizacijska shema